ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το  «Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ» (εφεξής «το Ινστιτούτο») έχει ως στόχο την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, του διαλόγου και της επιστημονικής σκέψης, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αναφορικά με τη σημαντικότητα της έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης στη λήψη αποφάσεων που θα προάγουν τη δημόσια υγεία, την  ποιότητα ζωής, την ευημερία και τη δημοκρατία.

Αποκλειστικός κύριος του ιστότοπου www.hit.org.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα») είναι το «Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ» που δραστηριοποιείται στον τομέα της Επικοινωνίας και του Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ. Το «Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ» συμφωνεί και προσφέρει τη χρήση της ιστοσελίδας www.hit.org.gr υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ), και της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ). Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και την πολιτική απορρήτου και να προβούν στη χρήση του site μόνον στην περίπτωση που τα αποδέχονται πλήρως.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site www.hit.org.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site www.hit.org.gr.

Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας www.hit.org.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site www.hit.org.gr . Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site www.hit.org.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Η εξακολούθηση της χρήσης του site www.hit.org.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό HIT

Η ιστοσελίδα του ” www.hit.org.gr” περιέχει Υλικό το οποίο ανήκει στο «Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ» και έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση αυτού. Το Υλικό προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία, copyright, εμπορικά μυστικά και βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικά σήματα. Το Ινστιτούτο διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Υλικού της ιστοσελίδας www.hit.org.gr.

Η επωνυμία HIT και το λογότυπο αποτελούν  σήμα του Ινστιτούτου και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του HIT εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress του HIT και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει Υλικό HIT ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) Υλικού HIT χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του «Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ» απαγορεύεται.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site www.hit.org.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του site www.hit.org.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για την εκτύπωση ή τη μη εμπορική χρήση, ή τη διάδοση του μηνύματος της ενημερωτικής καμπάνιας (π.χ. με τις ειδικά διαμορφωμένες κάρτες), χωρίς την απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site www.hit.org.gr χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τους παραπάνω λόγους το site www.hit.org.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό Χρήστη 

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) τους ανήκει το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα, β) ότι το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιωμάτων επί σημάτων, δικαιωμάτων διαφήμισης, απορρήτου, γ) θα καταβάλλουν οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων εις ολόκληρον που θα οφείλεται εξαιτίας του Υλικού που θα έχουν υποβάλλει στην ιστοσελίδα και δ) δύνανται να συμβληθούν υπό τους παρόντες όρους.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι η ιστοσελίδα ΗΙΤ δεν αποτελεί υπηρεσία back up και ότι δεν θα επαφίονται σε αυτήν για το σκοπό της αποθήκευσης ή/και backup του Υλικού που θα επιλέξουν να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα.
Το Ινστιτούτο δεν θα υπέχει με οιοδήποτε τρόπο ευθύνη για την απώλεια οιουδήποτε Υλικού για οποιοδήποτε λόγο, της διακοπής ή καταστροφής της ιστοσελίδας ή της βλάβης του server ή της διακοπής των τηλεπικοινωνιών ρητώς συμπεριλαμβανομένων.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το site www.hit.org.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση γενικών όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το site www.hit.org.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του. Επισκέπτες/χρήστες του site www.hit.org.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site www.hit.org.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το site www.hit.org.gr και ειδικότερα το τμήμα διαχείρισης της ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που ο χρήστης αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Προσωπικά δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του site www.hit.org.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το site www.hit.org.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του site www.hit.org.gr

Κανόνες Δεοντολογίας

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Υλικό που αποστέλλουν προς ανάγνωση (με πιθανή ανάρτηση στην ιστοσελίδα κατόπιν έγκρισης), ή/και που μεταδίδουν, καθιστώντας το διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και τους χειριστές αυτής. Το Ινστιτούτο,  η διοίκηση κι οι συνεργάτες αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά. Το Ινστιτούτο υποχρεούται να ελέγχει το Υλικό που κατατίθεται προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.hit.org.gr και ΔΕΝ είναι όμως υποχρεωμένο να το πράττει. Το Ινστιτούτο ΔΕΝ εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του Υλικού που κατατίθεται προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα από τους χρήστες. Το Ινστιτούτο ΔΕΝ υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε Υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από, ή σε σχέση με, το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα οι χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς.

Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα:

 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam).
 • Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης, διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου.
 • Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων από τους χρήστες της ιστοσελίδας.
 • Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση ενός ή περισσοτέρων χρηστών.
 • Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα hit.org.grή/και το Ινστιτούτο, ή/και την Καμπάνια.
 • Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση, ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα, ή αλγόριθμου, ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.
 • Απαγορεύεται η συλλογή Υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων.
 • Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από το Ινστιτούτο.
 • Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και του Ινστιτούτου, ή/και της Καμπάνιας ή/και των συνεργατών αυτού/αυτής.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν το Ινστιτούτο έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.
 • Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.


ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει Υλικό, Υλικό Χρηστών ρητώς συμπεριλαμβανομένου, κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς πρότερη ειδοποίηση κι αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτού νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη ή γκρουπ χρηστών από την ιστοσελίδα για οιοδήποτε λόγο κριθεί από τους ιθύνοντες του Ινστιτούτου ή της Καμπάνιας κάτι τέτοιο αναγκαίο.

Ανεπίκλητη Επικοινωνία

Το «Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ» και η ικανότατη ομάδα στελεχών και συνεργατών του στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της του περιεχομένου της ιστοσελίδας κι εργάζονται καθημερινώς προς το σκοπό αυτό. Υφίσταται η πιθανότητα να επεξεργαζόμαστε ιδέα ομοιάζουσα ή παρόμοια με αυτή χρήστη. Το Ινστιτούτο δεν αποδέχεται ανεπίκλητο Υλικό οποιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την μετάδοση τέτοιου Υλικού οποιουδήποτε είδους. Αποτελεί πολιτική του Ινστιτούτου να μην αποδέχεται ή εξετάζει Υλικό οποιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες κι οποιοεσδήποτε προτάσεις με την εξαίρεση αυτών που έχει συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω πρακτική του Ινστιτούτου επιλέξετε να μας αποστείλετε Υλικό, ιδέες, προτάσεις κι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, συμφωνείτε ότι το Ινστιτούτο είναι ελεύθερο, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση απέναντί σας, να χρησιμοποιεί αυτό το Υλικό για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται συνεπώς στο Ινστιτούτο σχετικά μη – ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από το Ινστιτούτο, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια.

COOKIES

Χρησιμοποιούνται cookies και πιο συγκεκριμένα Google Analytics, που μας βοηθούν να καταλάβουμε πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επίσκεψης, το χρόνο, τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση της εμπειρίας των χρηστών σε αυτή. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες. Όλα τα δεδομένα μέσω Google Analytics συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Υπερσύνδεσμοι («Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες»)

Το Ινστιτούτο μπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα www.hit.org.gr υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές, κτλ., των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη, τα οποία δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το Ινστιτούτο και τα οποία και δεν ελέγχονται από το Ινστιτούτο, αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ινστιτούτο για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι εξωτερικοί υπερσύνδεσμοι ακολουθούν, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ., το Ινστιτούτο δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ. εκτός εάν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από το ίδιο το Ινστιτούτο.

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα, κάθε χρήστης θα υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου εκείνης της ιστοσελίδας, της εφαρμογής, κλπ., που θα επισκεφθεί.

Πρέπει να λάβετε την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο οποιουδήποτε είδους και μορφής από μια ιστοσελίδα, εφαρμογή τρίτο μέρος προς την ιστοσελίδα www.hit.org.gr. Υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Ινστιτούτου να σας παρέχει αυτή την έγκριση ή όχι.

Το Ινστιτούτο δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση επιλέξετε να εισέλθετε με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο.

Το Ινστιτούτο δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το Υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής, κτλ., που συνδέεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα www.hit.org.gr. Χρησιμοποιείτε ή επιλέγετε τους υπερσυνδέσμους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και το Ινστιτούτο δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν σε εσάς από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπερσυνδέσμου.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site www.hit.org.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του site www.hit.org.gr.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Η παραλαβή ενημερωτικών αυτόματων μηνυμάτων, με περιοδική ισχύ, γνωστά και ως Newsletters, προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης / χρήστης θα λάβει την εν λόγω υπηρεσία μόνο και αποκλειστικά κατόπιν σχετικής εγγραφής της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης (email) στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα συλλογής των προσωπικών στοιχείων στο site www.hit.org.gr. Η εγγραφή του χρήστη στις λίστες παραληπτών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του site www.hit.org.gr και ως εκ τούτου προστατεύεται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Ινστιτούτο και το site www.hit.org.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ψηφοφορίες

Το site www.hit.org.gr δύναται στο μέλλον να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία θα διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων θα καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το www.hit.org.gr για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τη τάση των επισκεπτών, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα / ερώτημα που θα τίθεται κάθε φορά προς ψηφοφορία.

Το www.hit.org.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία θα οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες ΔΕΝ αποτελούν ούτε πρέπει να λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (δημοσκόπηση), παρά μόνο ως καταγραφή μιας τάσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Το www.hit.org.gr μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Αποστολή Σχολίων ή/και Προσωπικών Ιστοριών – Αναρτήσεις Χρηστών

Η υπηρεσία σχολιασμού και επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του site www.hit.org.gr και το Ινστιτούτο, προστέθηκε ως δυνατότητα στο site από το Ινστιτούτο, με στόχο την αποστολή των προσωπικών σχολίων και ιστοριών (άρθρων χρηστών). Η σχετική φόρμα δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους επισκέπτες / χρήστες του site να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους σε κάποιο συγκεκριμένο άρθρο ή για να καταθέσουν τη δική τους προσωπική ιστορία. Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων και ιστοριών το Ινστιτούτο και το site www.hit.org.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια και τις ιστορίες πριν απαντήσει σχετικά ή αποφασίσει εάν θα τα αναρτήσει ή όχι. Οι διαχειριστές του www.hit.org.gr έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια και ιστορίες χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του site www.hit.org.gr.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” HIT.ORG.GR”: ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΝΟΟΥΜΕΝΕΣ,ΤΩΝ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ή ΟΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Ο SERVER ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Ή ΕΞ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ TO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΘΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ SERVER, ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  (3)ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, (4) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (5) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΒΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (7) ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (8) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ:

ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ.

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ONLINE Ή OFFLINE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ.

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ, ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΚΑΙ / Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

Παραίτηση

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων του Ινστιτούτου, όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει να παρέχει το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Σε περίπτωση που χρήστης δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης όμως το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου το Ινστιτούτο λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση του Ινστιτούτου από το δικαίωμά του να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες.

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους.

Ακεραιότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ χρήστη του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και του Ινστιτούτου ή/και της Καμπάνιας.

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

Τροποποίηση της ιστοσελίδας

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει τη λειτουργία ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτής ή Υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική του κρίση.

Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.hit.org.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης δε συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Εκχώρηση

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών.

Αποζημίωση

Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν, απαλλάσσουν και κατόπιν αιτήματος το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ υπερασπίζονται αυτό, την Καμπάνια, τους εκπροσώπους αυτών, τη διοίκηση αυτού και τους συνεργάτες του από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγές και έξοδα, δικαστικών εξόδων και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου ρητώς συμπεριλαμβανομένων, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με: (α) το Υλικό χρηστών ή την πρόσβαση χρηστών και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας, (β) την παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους χρήστες, γ) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγές κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες, (δ) η παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες, (ε) οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στην οποία θα προβούν χρήστες. Οι Χρήστες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση που θα τους ζητηθεί από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα συμβιβαστούν σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ. Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία και στα ΜΜΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι χρήστες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτού. Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Αλφαβητισμού στην Υγεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή/και να παρεμβαίνει ή/και να αναμιγνύεται σε διαφορές που θα ανακύψουν μεταξύ χρηστών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Εφαρμοστέο Δίκαιο σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και σε σχέση με διαφορές που ανακύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως αυτό συμπληρώνεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι μέρος η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ  με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τoυ www.hit.org.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως: ” hit.org.gr” συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του www.hit.org.gr.

Επικοινωνία

Μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.