Επικοινωνία Γιατρού – Ασθενούς

Από τη στιγμή της λήψης του ιατρικού ιστορικού, μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσης της διάγνωσης και της παροχής πληροφόρησης για τη χορήγηση του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος, η σχέση μεταξύ [...]

Επικοινωνία ή Παράλληλοι Μονόλογοι;

Η επικοινωνία είναι κεντρική διεργασία στην καθημερινή ανθρώπινη συναλλαγή. Επιπλέον, η επικοινωνία είναι η μεταφορά των πληροφοριών που έχουν νόημα. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η σημασία, [...]

Ενεργητική ακρόαση: Αν θα έπρεπε να μιλάμε περισσότερο από ό,τι ακούμε θα είχαμε δύο γλώσσες και ένα αυτί

Οι άνθρωποι συχνά επικεντρώνονται σε αυτό που πρέπει να πουν, αλλά η αποτελεσματική επικοινωνία αφορά λιγότερο το να μιλάμε και περισσότερο το να ακούμε ή να παρατηρούμε. Το να ακούμε σημαίνει, [...]