Αλφαβητισμός και Υγεία

Η δημοκρατία βασίζεται στις συνειδητοποιημένες επιλογές και σε ενημερωμένους πολίτες. Η συνειδητοποίηση προέρχεται μέσα από τη διεξοδική γνώση των δεδομένων, τον κριτικό στοχασμό και την [...]

Επικοινωνία Υγείας: Ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές που αφορούν την υγεία μας

H επικοινωνία βρίσκεται στην καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης μας. Είναι το μέσο και η διαδικασία για να ανταλλάζουμε πληροφορίες και συμβολικά μηνύματα, να μάθουμε, να κατανοήσουμε, να επηρεάσουμε [...]